รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
40 hour
อายุคอร์สเรียน
4 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Writing

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 30 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 4 เดือน

ราคา: 5,000 บาท


เรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงพลัง เพื่อช่วยในการทำข้อสอบและช่วยในการเขียน e-mail, memo และ report ต่าง ๆ ในสำนักงาน

- นักศึกษาจะเรียนรู้เทคนิคการเขียนอย่างทรงพลัง เขียนแล้วสื่อความรู้เรื่อง ชัดเจน และน่าคล้อยตาม 

- อาจารย์จะเน้นหลักสำคัญ 4 ประการในการเขียนคือ การจัดระบบความคิด (Organization), การหาเหตุผลมา support สิ่งที่เขียน (Development), การเขียนอย่างมีตรรก (Logic) และการประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง (Grammar) 

- หลักการเขียนดังกล่าวจะช่วยในการทำข้อสอบและช่วยในการเขียน e-mail, memo และ report ต่าง ๆ ในสำนักงาน ซึ่งตามปกติจะหาเรียนได้ยากมาก เพราะคนสอนจะต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ จึงจะถ่ายทอด Writing Concepts และ comment งานเขียนของนักศึกษาได้

5,000 บาท
40 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง