โปรโมชั่นนักศึกษาเก่าประจำเดือน พฤษภาคม 2567Super Duo A and Super Duo B Promotion