รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
45 hour
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Absolute Vocabulary

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 34.5 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 45 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

ราคา: 5,000 บาท


เรียนคำศัพท์ 5,000 คำที่ใช้จริงและง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากได้ถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ ใช้ได้ทั้งการทำงาน การเรียนต่อ และการสอบต่างๆ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET และ GAT PAT

- นอกเหนือจาก Grammar แล้ว Vocabulary เป็นอีกส่วนที่สำคัญยิ่งในการเรียนภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนนกต้องมีปีก 2 ข้างในการบินฉันใด การเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉานจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Grammar และ Vocabulary อย่างลึกซึ้งฉันนั้น เพราะความรู้ทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษต่อไป

- ในส่วน Vocabulary นั้นในคอร์สนี้จะให้คำศัพท์ที่คัดสรรอย่างละเอียดกว่า 5,000 คำ และได้ถูกจัดหมวดหมู่เป็นระบบอย่างดีทำให้จำได้ง่าย ประกอบกับอาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกสนานทำให้การเรียนเรื่องศัพท์ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป นอกจากนี้ศัพท์เหล่านี้ได้ถูกพิสูจน์และได้รับการยืนยันจากนักศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่าว่า สามารถนำไปใช้ได้ดีจริงๆ ทั้งในการทำงาน ในการเรียนต่อ และในการสอบ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET และการสอบ Entrance (GAT/PAT)

- Vocabulary ยังเปรียบได้เสมือนเครื่องปรุง (ingredients) ในครัวเรา หากเรามีเครื่องปรุงน้อยเราก็ทำอาหารได้น้อยอย่าง แต่ถ้าเรามีเครื่องปรุงเยอะเราก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ซ้ำซากจำเจ ในการเรียนภาษาอังกฤษก็เช่นกัน หากเรามีคำศัพท์มากเราจะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน สร้างประโยคได้หลากหลาย ใช้คำที่สื่อความหมายได้อย่างตรงชัดมีความสละสลวยและเป็น Professional อีกด้วย


5,000 บาท
45 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง