รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
40 hour
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Structure 2

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 30 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

ราคา: 3,500 บาท


ช่วยให้เข้าใจกฎ Grammar ได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเขียน อ่านและพูด โดยเฉพาะใช้สอบ TOEFL (PBT), CU-TEP, TU-GET และข้อสอบของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

- ทบทวนและสอนวิธีการประยุกต์ใช้กฎ Grammar 25 กฎโดยอาจารย์จะอธิบายอย่างละเอียดว่าจะใช้กฎ Grammar ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไมต้องใช้กฎนี้ และถ้าใช้กฎอื่นจะไม่ถูกต้องหรือมีความหมายคลาดเคลื่อนกันออกไปอย่างไร

- คอร์สนี้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกฎ Grammar 25 กฎได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียน อ่าน และพูดต่อไป

- สำหรับท่านที่ทำงาน Structure Course จะช่วยในการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ พูดแล้วฟังรู้เรื่อง เขียนแล้วอ่านเข้าใจ หากไม่รู้กฎ Grammar ย่อมไม่สามารถสื่อความที่ชัดเจนกับเจ้าของภาษาได้อย่างแน่นอน หรือหากพอพูดเขียนได้ ก็จะมีแต่ความไม่มั่นใจอยู่ตลอดเวลา Structure ของ Fast English จะช่วยกำจัดความรู้สึกไม่มั่นใจให้หมดสิ้น เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดเขียนได้อย่างงดงาม

- นอกจากนี้ Structure Course ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะทดสอบว่ารู้หลัก Grammar อย่างแท้จริงหรือไม่ การสอนในแต่ละ session จะเป็นการถามนักศึกษาว่าจะ apply กฎไหนเข้ากับโจทย์แต่ละข้อ เหมือนกับการจำสูตรพีชคณิตให้ได้ก่อนแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ วิธีนี้จะง่ายและชัดเจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำข้อสอบ คอร์สนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะต้องการสอบ TOEFL (PBT), CU-TEP, TU-GET และข้อสอบของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ

- สำหรับคอร์สนี้ นักศึกษาควรเรียนคอร์ส Grammar มาก่อน หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎ Grammar มาอย่างดีแล้ว


3,500 บาท
40 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง