รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
45 hour
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Speaking

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 30 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 45 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

ราคา: 3,500 บาท


ฝึกฝนทักษะในการหาประเด็น และเรียบเรียง ideas ภายใต้เวลาที่จำกัดเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นระบบ สามารถพูดคุย หรือเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้อย่าง professional

- นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถคิดหาประเด็นต่างๆ ที่จะพูดในระยะเวลาอันจำกัด และเรียนวิธีการเรียบเรียง ideas เพื่อให้สามารถ express ความคิดเห็นออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และสมเหตุสมผล

- นักศึกษายังได้เรียนรู้วิธีการ take note จากการอ่านหรือการฟัง และนำมาประมวลเพื่อให้สามารถพูดตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว 

- นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับ idiomatic expressions และ collocations ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพูดตอบคำถามอีกด้วย 

- คอร์สนี้เหมาะกับผู้ที่จะไปสอบ TOEFL และ IELTS นอกจากนี้ สำหรับคนทำงานสามารถนำ speaking skills ดังกล่าวไปใช้ในการพูดคุย และเจรจาโต้ตอบกับชาวต่างประเทศได้อย่างฉับพลันทันด่วน และยังสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ในการซักถามหรือตอบคำถามในการประชุมกับชาวต่างประเทศได้อย่างเป็น professional มากยิ่งขึ้น การฝึกในส่วนนี้ยังเป็นการสะท้อนความเป็นจริงในการเรียน และการทำงาน เพราะจะต้องมีการจับประเด็นจากการอ่านหรือฟังก่อนแล้วจึงประมวลเรียบเรียงความคิดในการพูดตอบโต้ออกไป

3,500 บาท
45 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง