รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
40 hour
อายุคอร์สเรียน
3 เดือน
ฟรีหนังสือเรียน

เกี่ยวกับเรา

Profile

ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน

Reading

เรียนออนไลน์

ความยาววิดีโอ: 30 ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ดูได้: 40 ชั่วโมง

อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

ราคา: 3,000 บาท


ฝึกฝนทักษะในการอ่าน โดยการสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่ รวมถึงการเดาคำศัพท์จาก context ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาที่กำลังอ่านอยู่

- นักศึกษาจะถูกฝึกให้สามารถสร้างภาพและความรู้สึกร่วมกับเรื่องหรือสถานการณ์ของแต่ละ passage ที่กำลังอ่านอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นของเนื้อหาที่กำลังอ่าน นอกจากนั้น นักศึกษาจะถูกฝึกให้เดาคำศัพท์จาก context อย่างถูกต้องแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์นั้นเลยก็ตาม 

- นักศึกษาจะเรียนรู้ทักษะในการจับประเด็นสำคัญและหาประเด็นสนับสนุนของบทความที่อ่าน และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้า เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของบททดสอบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

- สำหรับคนทำงาน Reading จะช่วยในการฝึก Skills ในการอ่าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการอ่านข้อมูลภาษาอังกฤษที่มากมายและพรั่งพรูเข้ามาอยู่เสมอ นอกจากนั้น จะได้รับคำศัพท์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดความคิดจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน หากไม่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว จะไม่อาจแปลงความคิดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้

3,000 บาท
40 ชั่วโมง

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง